Windows รองรับ Ram ได้สูงสุดกี่ GB?

ในยุคสมัยนี้เราก็มี RAM ใน PC กันคนละ 4GB เป็นอย่างน้อย และ 8GB เป็นขนาดกลาง และ 16GB เป็นอย่างสบายๆกันแล้วนะครับ มันมีคำถามว่าเราจะใส่ RAM ได้สูงสุดเท่าไหร่ วันนี้เราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับ

» Read more