Samsung Galaxy s6 edge อัพเดตเฟริมแวร์ (8/8/2015)

แหม่ … ปล่อยให้ Samsung Galaxy S6 อัพเดตกันไปก่อนเมื่อวานก่อน เราก็เอ๊า .. แล้วของกูรุ่น Edge ทำใมไม่อัพเดต … แต่แล้วก็อัพเดตกันแล้วล่ะในสองวันให้หลัง

» Read more

รีวิว Samsung Galaxy S6 Edge จากผู้ใช้งานจริง

รีวิว Samsung Galaxy S6 Edge

ผมได้ไปซื้อ Samsung galaxy S6 Edge มาใช้ได้ประมาณสองสามวันแล […]

» Read more