พูดถึง Ransomware ภัยร้ายใหม่บนโลกอินเตอร์เน็ต

ที่ผ่านมาเราอาจรู้จักว่าสิ่งที่ทำอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของเราได้ มี Virus, Worm, Trojan, Spyware, Phishing, Malware, แต่ปัจจุบัน มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ Ransomware ซึ่งก็อันตรายมากกับผู้ที่เก็บข้อมูลสำคัญไว้เพียงชุดเดียวใน PC หรือ NB เพราะมันจะทำการเข้ารหัสข้อมูล และเรียกค่าไถ่ 😕

» Read more