ความแตกต่างระหว่างโฟลเดอร์ “Program Files (x86)” กับ “Program Files” ใน Windows?

มันต่างกันยังไงนะ หรือไม่ต่างแต่ทำออกมาเท่ๆ หรือมันมีอะไรซ่อนอยู่ 5555+

» Read more