ขาย Intel Compute stick แค่เสียบช่อง hdmi กับทีวีก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ทันที

ขาย Intel Compute stick แค่เสียบช่อง hdmi กับทีวีก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ทันที ซื้อมา 5,900 บาท ขาย 3,500 บาท ลง Windows 8.1 ไว้ เพราะตัว Windows 10 ที่แถมมากับมันใช้ไม่ค่อยดี

» Read more