รีวิวที่พัก : 24 Residence ศิริราช พรานนก

24 Residence เป็นที่พักที่อยู่ใกล้ๆหลายที่
อาทิ แยกศิริราช แยกพรานนก ตลาดวังหลัง และวัดระฆังโฆสิตาราม อยู่เยื้องๆจนแทบจะตรงข้ามกับ The Amarin Residence เลยครับ อยู่ใกล้ๆวังหลังซอย6ครับ อยู่ระหว่างกลางแยกศิริรราชกับแยกพรานนกครับ

» Read more