จะดูค่าต่างๆของ php ใน Hosting หรือ Server ของเราได้อย่างไร?

ายนิดเดียว

ก็สร้างไฟล์ชื่ออะไรก็ได้แต่นามสกุลต้องเป็น .php

ตัวอย่าง : phpview.php (ปรกติเค้าชอบตั้งเป็น phpinfo.php)

แล้วเอาโค๊ดนี้ไปใส่

» Read more