รีวิวที่พัก : โรงแรม RD Hotel

ผมเดินทางจากบ้านไปแถวใกล้ๆวัดระฆังเพราะมีธุระที่นั่น เดินทางถึงหมอชิตก็ราวๆ ตีสาม จึงจำเป็นต้องหาที่พักอย่างเร่งด่วน ง่ายที่สุดคือขึ้น Taxi แล้วถามให้เขาแนะนำ คุณพี่ Taxi พามา RD Hotel เพราะว่าใกล้ๆกับวัดเป้าหมาย แกว่าตอนเช้าให้หาตุ๊กๆนั่งไปนิดเดียวก็ถึง

» Read more