ข้ออ้างที่จะไม่ทำงาน “ได้นั่น .. แล้วฉันจะตั้งใจทำงาน”

ผมมีประสบการณ์อยากจะเล่าให้ฟัง นั่นคือการทำงานของเรา เมื่อมันอยู่ตัวแล้วเนี่ย ตัวเราเองก็จะสามารถมีเวลาที่จะใขว้เขวไปกับเรื่องอื่น เรื่องนั้นที่ โน้นที นี้ที  

ในที่สุดก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่าง

» Read more