ปรับปรุง “คอมฮ๊าง” กันหน่อยดีฝ่า

คอมพ์พิวเตอร์เครื่องนี้ เป็นคอมพ์ที่เจ้าของเดิมได้บริจาคให้กับผมฟรีๆ ผมบอกว่า ไม่เอ๊า! ไม่เอา ก็คยั้นคะยอให้เอามาจนได้ หน้าที่ของมันคือต่อกับทีวีในครัวเพื่อเปิด Youtube เวลากินข้าง หรือนั่งกรึ่มในครัว แต่ว่าเสียงมันพัดลมมันดังเหลือเกิน

» Read more